•  چرا داوطلب باید در این دوره شرکت کند؟

هدف نهایی از آموزش و تربیت مهندسان شیمی به خصوص در گرایش فرآیند، ایجاد توانایی طراحی فرآیند در این دانشجویان است. باید توجه داشت که مهندسان شیمی باید توانایی طراحی انواع مختلف فرآیندهای صنعتی بدون توجه به نوع محصول تولیدی را در خود ایجاد کنند. با توجه به اینکه دروس و سرفصل هایی که در دانشگاه در این خصوص تدریس می شود به صورت جزیره ای بوده و نیاز است تا این مفاهیم به صورت کلی و جمع‌بندی شده در اختیار دانشجویان قرار گیرد. از طرفی علاوه بر دانش، آموزش نرم افزارهای مناسب و کسب مهارت های حل مسئله‌های واقعی سبب می شود تا افراد در محیط کار و یا مقاطع تحصیلی پیشرفته توانایی عملیاتی کردن دانش خود را داشته باشند.

دستاورد داوطلب پس از اتمام این دوره چیست؟

مفاهیم کلی طراحی مفهومی فرآیند: در این مرحله دانشجویان با پیچیدگی طراحی مفهومی فرآیند و اهداف آن، شناخت عوامل مؤثر براي تصمیم گیري آشنا شده و در ادامه با به دست آوردن یک ایده کلی در خصوص چگونگی طراحی مفهومی به دیدگاه کلی از مراحل طراحی مفهومی فرآیند با روش مرحله اي داگلاس آشنا خواهند شد.

مبانی اقتصادي مورد نیاز براي انجام طراحی مفهومی: پس از آموزش اطلاعات اقتصادي مختلف مورد نیاز براي برآورد هزینه ها در طراحی مفهومی و اهمیت آن، چگونگی برآورد هزینه هاي جاري و سرمایه اي و در نهایت هزینه کل سالانه در طراحی مفهومی فرآیند براي تعیین بهترین گزینه طراحی با حداقل هزینه انجام می‌گردد.

مطالعه موردی در روش تعیین گزینه هاي محتمل در طراحی و ارزیابی سریع آنها : در این قسمت چگونگی بررسی و طراحی مفهومی براي یک نمونه فرآیندی انجام شده و نحوه ایجاد گزینه‌های طراحی بررسی خواهد شد. همچنین نمودارهای جریانی ، ارزیابی اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ترسیم PFD و P&ID طراحی انجام شده: ابتدا نرم افزار AUTO CAD آموزش داده شده و با کمک مفاهیمی که در ابتدا آموزش داده شد، طراحی موردی با استفاده از این نرم افزار انجام می‌گردد.

توضیحات درمورد دوره

هدف از طراحی مفهومهدف از طراحی مفهومی فرآیند تعیین بهترین نمودار جریانی فرآیند، تعیین مناسب ترین تجهیزات و بهترین ترکیب و چیدمان آن‌ها و بهینه سازي شرایط عملکرد فرآیند براي تولید محصول مورد نظر است که البته با پیچیدگی هاي بسیاري روبرو است. مشکل اصلی در طراحی مفهومی فرآیند این است که به دلیل تعامل شدید بخش هاي مختلف فرآیند بر روي یکدیگر، اجزاي فرآیند را نمی توان به طور جداگانه بهینه کرد و بعد کنار هم قرار داد. بعلاوه تعداد متغیرها و انتخاب ها براي طراحی بسیار زیاد است. از این رو براي ساده شدن طراحی فرآیند، با در نظر گرفتن محاسبات نه چندان دقیق و با غربال کردن متغیرها، متغیرهایی که تاثیر کمی دارند و یا گزینه هایی که سودآوري کمتري دارند کنار گذاشته می شوند.
اصولاً طراحی فرآیند به صورت لایه اي است و طراحی هر لایه از فرآیند منوط به داشتن اطلاعاتی از مرحله قبلی است در روش پیشنهادی داگلاس ،اگرچه به طراحی مفهومی فرآیند به صورت مرحله اي توجه می‌شود ولی در هر مرحله کل فرآیند با جزئیات کمتر دیده می‌شود و به تدریج جزئیات افزایش می‌یابد. این روش، روشی سیستماتیک براي طراحی مفهومی فرآیند و ساده شدن آن است که در این دوره تشریح می‌شود. در انتها با برآورد اقتصادی طرح و ترسیم نمودارهای جریانی، PFD و P&ID طراحی تکمیل می‌گردد.
مدل ارزیابی:
بر اساس دروس مختلف ، مدل ارزیابی به سه دسته تقسیم خواهد شد که عبارتند از پروژه محور ، پژوهش محور ، آزمون محور. توضیح هرکدام از این حالت ها و نحوه ارزیابی داوطلب مد نظر است.
ارزیابی مد نظر در این دوره ترکیبی از حالت ارزیابی آزمون محور و پروژه محور است. ابتدا دانشجویان باید درک مناسبی از مفاهیم پایه طراحی فرآیند و ارزیابی اقتصادی داشته باشند تا بتوانند به صورت عملی و پروژه‌ای از مهارت‌های منتج شده از دوره جهت عملیاتی کردن طراحی یک فرآیند صنعتی داشته باشند. از این‌رو نیاز است که ابتدا ارزیابی آزمون محور و پس از آن و یا به موازات آن ارزیابی پروژه محور صورت گیرد.

مخاطبین دوره:
دانشجویان مقاطع مختلف رشته مهندسی شیمی- مهندسی گاز و نفت

ویژگی های دوره

  • مدت زمان : 25 hour
  • حداکثر دانش پذیران: 30
  • ثبت نام: 8
  • شرکت مجدد در دوره : 0
  • ارزیابی: خود
  • تاریخ شروع دوره: : -
  • ساعت برگزاری: : -
  • قیمت کامل : 10,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • مدت دسترسی به ویدیوها : تا ۱ ماه بعد از اتمام دوره
  • مدرک: : در صورت صدور مدرک برای دوره ها، هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.
قیمت:
10,000,000 ﷼
نوشتن دیدگاه