• چرا داوطلب باید در این دوره شرکت کند؟

با توجه به اینكه درسالهای اخير رویكرد مقاله نوبسي در ژورنالهای معتبر خارجي در خصوص مطالعات و بررسيهای علمي با نرمافزارهای دیناميك سيالات محاسباتي (CFD)، با ارائه لایسنس توام شده است؛ و این مهم با توجه به مبلغ آنها برای کاربران ایراني سخت و دور ازذهن است؛ استفاده از نرمافزارهای متن باز ميتواند راهكاری برای این معضل باشد.
در نرم افزار اپن فوم، دسترسي آسان به کدها و نيز امكان تغيير آنها به منظور رویكردهای کاری متفاوت، این پكيج
CFD  را از سایر نرمافزارهای این حوزه متمایز کرده است. وسيلهاین نرمافزارمیتوان هر نوع مساله شبیهسازی از جمله حل عددی جریان سیال را از مسایل ساده تا بسیار پیچیدهانجام داد. نمونه ای از مسایل قابل مدل سازی توسط این نرم افزار مساله های مربوط به جریانهای آرام و آشفته، تك فاز و چندفاز، انتقال حرارت، واکنش شیمیایی …  ومی باشد.

نرم افزارOpneFOAM از ارتباط خوبی با سایرنرمافزارهای پیش پردازش و پسپردازش برخوردار است. به عنوان مثال در نرم افزارOpenFOAM ابزار ابجاد هندسه (BlockMesh) به طور پیش فرض وجود دارد؛ اما امكان دریافت مش از نرمافزارهای تولید شبكه دیگر مانند GambitوNetgen  نیز پیش بینی شده است. در حوزه پسپردازش هم علاوه برParaView که نرمافزار تعبیه شده پیش فرض و استاندارد، جهت مشاهده خروجی نرمافزار OpenFOAM است، امكان انتقال نتایج به نرمافزاری مانند Tecplot مهیا میباشد.در انتها باتوجه به اینكه این نرمافزار به صورت کلي مورد اقبال مهندسان مكانيك ميباشد؛ لزوم دورهای آموزشي برای مهندسان شيمي و حتي مواد علاقه مند به ورود در این عرصه، به شدت احساس ميشود.

 • دستاورد داوطلب پس از اتمام این دوره جیست؟
 1. آشنایي با محيط کاری سيستم عامل لينوکس (اوبونتو).
  آشنایي و قابليت شبيهسازی با حلگرهای جریان تك فاز و دو فاز، حلگرهای واکنشي و ذرات جامد.

  آشنایي و قابليت شبيهسازی با نحوه مدل سازی تجيزات دوار

  آشنایي با نحوه ورود شبكه از انسيس به اپن فوم

  آشنایي با نحوه کد نویسي
  C++
  آشنایي با نحوه کار نرمافزار پساپردازش
  Praview
  آشنایيجزئيبا نحوه کار نرمافزار پساپردازش
  Tecplot
 • توضیحات در مورد دوره

مد نظر است در این دوره تمامي و یا بخش زیادی از نيازهای مدلسازی و شبيهسازی پدیدههای مرتبط با مهندسي شيمي مرتفع گردد.

 • مخاطبین دوره:

مهندسين شيمي
مهندسين مكانيك

مهندسين مواد و متالوزی

 • مزیت رقابتی این دوره در مقایسه با سایر مراکز: 

همانطور که در بالا ذکر شد، مراکز آموزشي، مفاهيم کلي و برخي مفاهيم مرتبط به رشته مكانيك در گرایشهای جامداتي و سيالاتي صرف را ارائه ميکنند. در این دوره سعي در بيان و آموزش مدل سازی مفاهيممهندسي شيمي از قبيل شبهسازی راکتورهای همزن دار، برهمكنش ذرات جامد و سيال، انتقال جرم و خواهد بود.

ویژگی های دوره

 • مدت زمان : 20 hour
 • حداکثر دانش پذیران: 40
 • ارزیابی: خود
 • تاریخ ثبت نام : فروردین ماه 1401
 • تاریخ شروع دوره: : هفته اول اردیبهشت ماه 1401
 • ساعت برگزاری: : -
 • قیمت کامل : 8,0۰۰,۰۰۰ ریال
 • مدت دسترسی به ویدیوها : تا ۱ ماه بعد از اتمام دوره
 • مدرک: : در صورت صدور مدرک برای دوره ها، هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.
قیمت:
8,000,000 ﷼
نوشتن دیدگاه