•  داوطلب باید در این دوره شرکت کند؟
  زبان برنامه نويسي R زبان تخصصي رشچراته آمار بوده و ورودي تجزيه و تحليل آماري، مدل سازي آماري و داده كاوي محسوب مي شود. از آنجاييكه اين زبان برنامه نويسي تقريبا تمامي سرفصل هاي آماري را در بر مي گيرد مي تواند توان تحليل گر آماري را به طرز چشم گيري در تحليل و بصري سازي داده ها بالا ببرد.
  گراف ها و نمودارهاي بسياري را مي توان با آن خلق كرد كه در نرم افزارهاي آماري مانند SPSS و Minitab وجود ندارد و با آشنايي با زبان R مي تواند آزمون ها و روش هاي تحليل گسترده اي را در اختيار كاربران قرار دهد.
 •  دستاورد داوطلب پس از اتمام این دوره چیست؟
 1. آشنايي با آمار توصيفي و ترسيم نمودارهاي و گراف هاي آماري
 2. آشنايي با توزيع هاي آماري
 3.  آشنايي با آمار استنباطي نظير آزمون هاي فرض، تحليل واريانس، رگرسيون هاي ساده و چند متغيره
 4. آشنايي با خوشه بندي در R
 5.  مقدماتي بر مدل سازي معادلات ساختاري تحليل عاملي تائيدي، تحليل عاملي اكتشافي و تحليل مسير
 6.  انجام پروژه هاي داد كاوي در R در سازمان ها در صنايع مختلف
 7.  انجام تحليل هاي داده كاوي در R براي مقالات دانشگاهي رشته هاي مختلف
 • توضیحات درمورد دوره:
  R زبان آمار است و آشنايي با آن در تحليل هاي سطح دانشگاهي و سطح صنعت بسيار مفيد است. در اين دوره با توجه به نيازمندي بازار كار، سعي خواهد شد نكات اساسي آماري منطبق با سرفصل هاي موجود، به همراه كدنويسي براي اجراي اين مفاهيم در R بيان شود و پروژه هاي واقعي در سازمان ها نظير نظرسنجي ها و پايش شاخص هاي برداشتي ارائه و تجزيه و تحليل شود.
 • مدل ارزیابی:
  بر اساس دروس مختلف ، مدل ارزیابی به سه دسته تقسیم خواهد شد که عبارتند از پروژه محور ، پژوهش محور ، آزمون محور. توضیح هرکدام از این حالت ها و نحوه ارزیابی داوطلب مد نظر است.
 • مخاطبین دوره:

كليه دانشجويان رشته هاي مهندسي بويژه رشته مهندسي صنايع، دانشجويان رشته هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري و دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و آمار زيستي
كليه كاركنان بخش آمار و اطلاعات سازمان ها
كليه محققان و پژوهشگران در زمينه هاي علوم اجتماعي

 •  مزیت رقابتی این دوره در مقایسه با سایر مراکز:
  ارائه يك نقشه راه براي يادگيري زبان R و تحليل آماري در اين محيط
  ارائه يك نقشه راه براي يادگيري زبان R و مدلسازي آماري در اين محيط
  ارائه زبان برنامه نويسي R با توجه به داده هاي واقعي و متناسب با پروژه هاي سازماني در اكوسيستم سازماني ايران

ویژگی های دوره

 • مدت زمان : 20 hour
 • حداکثر دانش پذیران: 40
 • ارزیابی: خود
 • تاریخ ثبت نام: : فروردین ماه ۱۴۰۱
 • تاریخ شروع دوره: : -
 • زمان برگزاری: : یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت ۱۸-۲۱
 • قیمت کامل: : 17,000,000 ریال
 • دسترسی به ویدئو: : تا یکماه بعد از اتمام دوره
 • مدرک: : در صورت صدور مدرک برای دوره ها، هزینه آن جداگانه محاسبه میشود.
قیمت:
17,000,000 ﷼
نوشتن دیدگاه