استاد محمدرضا صدقیان
دکتر محمدرضا صدیقیان
استاد دانشگاه
درباره من

❖ تحصیلات دکتری تخصصی:
✓ دانشوو دکتر تصصصی دانشگاه صنعتی شریف (مهندسی سازه)
✓ رتبه 4کنکور سراسر دکتر مهندسی سازه
✓ معدل 19.68و استاد راهنما: پروفسور امیررضا خویی
✓ چاپ یازده مقاله ISIدر ژورنال ها معتبر جهانی
ضریب H (H Index): ۲  

زمینه‌های تحقیقاتی

➢ دینامیک مولکولی
➢ مکانیک کوانتوم
➢ روشها چند مقیاسی ( Multi-Scale) در آنالیزها عدد
➢ روش اجزا محدود غیرخطی
➢ تئور پلاستیسیته
➢ مکانیک شکست خطی
➢ مکانیک شکست غیر خطی
➢ مکانیک خرابی
➢ گسترش ترک چسبنده در مواد منعطف
➢ گسترش ترک در مواد تُرد
➢ هوش مصنوعی
➢ یادگیر ماشین
➢ یادگیر تقویت شده
➢ روش اجزا محدود بسط یافته
➢ کانتینیوم خطی
➢ کانتینیوم غیرخطی

سوابق

❖ سوابق اجرای و فنی:
✓ مهندس عمران دفتر فنی و مهندسی، شرکت ساختمانی و نقشه بردار
ساخت و ساز، نقشه (1392-1393 )
✓ مهندس اجرایی پروژه نما هتل مرکز خرید ایران مال (1397)
❖ سوابق تدریس دانشگاهی:
✓ مدرس درس تئور استیسیته و مکانیک محیط پیوسته موسسه آموزش
عالی ماهان (مهندسی مکانیک و مهندسی عمران)
✓ چندین دوره برگزار کلاس حل تمرین درس مقاومت مصالح 1
✓ چندین دوره برگزار کلاس حل تمرین درس مقاومت مصالح 2
✓ چندین دوره برگزار کلاس حل تمرین درس برنامه نویسی
✓ چندین دوره برگزار دوره آموزشی برنامه نویسی روش اجزا محدود
✓ حل تمرین انواع دروس در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
❖ سوابق تدریس کنکور کارشناسی:
✓ تدریس زبان عربی کنکور (انسانی، ریاضی و تجربی)
✓ تدریس حساب دیفرانسل و انتگرال کنکور (ریاضی)
✓ تدریس فیزیک کنکور (ریاضی و توربی)
✓ تدریس ادبیات فارسی کنکور (ریاضی، تجربی و انسانی)
❖ سوابق فرهنگی و اجتماعی:
✓ همکار در تولید محتوا فرهنگی (تولید انیمیشن و موشن گرافیک) با
سازمان هنر رسانه ا اوج
✓ همکار در تولید محتوا فرهنگی (تولید انیمیشن و موشن گرافیک) با
موموعه آگاه ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
✓ همکار در تولید محتوا فرهنگی (تولید انیمیشن و موشن گرافیک) با
شبکه افق
✓ همکار در تولید محتوا فرهنگی (تولید انیمیشن و موشن گرافیک) با
سازمان حج و زیارت
✓ همکار در تولید محتوا (تولید انیمیشن و موشن گرافیک) فرهنگی با
همراه اول