جدیدترین دوره های آن آکادمی

 

دوره‌های ما

به آن آکادمی خوش آمدید

 

درباره ما

میزان توسعه قدرت تصمیم‌گیری مدیران دنیای امروز تجارت، با میزان وسعت دانش آنها رابطه مستقیم دارد.
آموزش کسب و کار، می‌تواند یک سرمایه‌گذاری با ارزش برای آینده هر فرد باشد و تجربه صحیح یادگیری این ارزش، در مسیر شغلی هر انسانی تأثیر چشم‌گیری دارد که فراتر از ارزش مالی خواهد بود.
درباره آن آکادمی

نظرات خانواده بزرگ آن آکادمی

 

برخی از قراردادهای همکاری